Om oss

Miljö

Kristianstad Buss AB:s målsättning är att genom långsiktiga satsningar,
och enligt riktlinjerna i ISO 14001, arbeta för att Företagets miljöbelastning ska minska.

Detta ska uppnås genom att:

  • Avfall från kontor och serviceanläggning källsorteras.
  • Tillämpa principerna i EcoDriving och därigenom minska fordonsparkens bränslekonsumtion.
  • Tillämpa en miljöanpassad inköpsplan.
  • Informera, motivera och engagera personal i Företagets miljöarbete.
  • Följa den tekniska utvecklingen för att synliggöra förnyelsebara energikällor.
     
x