Bussfakta

Förboka sittplats

Gör en förfrågan redan vid bokning av resan om Ni har önskemål om att sitta på en speciell plats i bussen.
Finns det möjlighet att tillgodose ert behov så ordnar vi detta helt kostnadsfritt.  Observera att resenär alltid är skyldig att följa personalens anvisningar. För allas trevnad vänligen respektera detta!

x