Bussfakta

Bra att veta

.

INSTÄLLELSE AV RESA
Ibland händer det att det kan vara svårt att genomföra en resa p.g.a för få anmälningar eller p.g.a. att en grupp avbokar sin resa nära inpå avresan. Minimiantalet för en resas genomförande är 20 gäster och meddelande om ev. inställd resa ska meddelas senast 5 dagar före avresan.

PAUSER UNDER FÄRDVÄGEN
Vi stannar för paus ungefär varannan timme. Så det blir aldrig drygt att åka med oss!


 

x