Bussfakta

Bagage


BAGAGET
I resväskorna får det inte finnas något som av försäkringsbolagen klassas som stöldbegärlig egendom så som kameror, smycken o s v. Skulle en väska försvinna ersätts detta inte av något försäkringsbolag. Därför är det bra om det finns ett handbagage som hålles under uppsikt. Är Ni osäker på vad ert försäkringsbolag klassar som stöldbegärlig egendom råder vi er att ringa dem. Kristianstad Buss ersätter inte sådana saker vid en eventuell stöld.

KVARGLÖMDA SAKER
Förfrågan om kvarglömda saker ber vi Er göra snarast efter ankomst. För kvarglömda saker på bussen tar vi  hand om dessa i 2 veckor. Efterlysning bör göras så fort som möjligt. Ni får själva hämta sakerna på kontoret i Kristianstad.
 

x